Kontakt

ABE-IPS Sp. z o.o.
 
ul. 1 Sierpnia 6 bud. D, 02-134 Warszawa
 
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infolinia 801 777 223
E-mail [email protected]
Skype abeips
 
NIP 526-00-12-190
REGON 010257620
KRS 0000282268
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał spółki 4 166 500 zł
Rachunek Bank Handlowy w Warszawie 76 1030 1508 0000 0008 1712 0008
Formularz kontaktowy