Kontakt

ABE BOOKS Sp. z o.o.
 
Plac Bankowy 4, 00-095 Warszawa
 
Telefon +48 22 654 06 75
Fax +48 22 652 07 67
Infolinia 801 777 223
E-mail [email protected]
Skype abeips
 
NIP 526-021-01-16
REGON 011545099
KRS 0000116733
  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy KRS
Kapitał spółki 300 000 zł
Rachunek Santander Bank Polska S.A. 21 1090 1043 0000 0001 4770 6738
Formularz kontaktowy